Aktuelnosti

Pogledajte najnovije aktuelnosti vezane za seminare, predavanja,
letnje i zimske škole, kongrese i stručne skupove.

2018.

Obaveštenje

OBAVEŠTAVAJU SE KOLEGE DA JE POSLE PREZENTACIJE JEDAN BROJ PRIMERAKA MONOGRAFIJE DRUŠTVA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE PREOSTAO I, KAKO POSTOJI INTERESOVANJE DA SE OVA KNJIGA NABAVI, OBAVEŠTAVAMO VAS DA SE MOĆETE JAVITI NA ADRESU “DJUKICVERICA@GMAIL.COM”. KNJIGA JE BESPLATNA, A NA PRIMAOCA PADA SAMO TROŠAK POŠTARINE.

Novi video materijal

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE GLAVNI DEO ČASA SKOKA UDALJ “UVINUĆE”

Novi video materijal

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE MATERIJAL NA TEMU:

DIDAKTIČKO – METODIČKA OSNOVA GLAVNG DELA ČASOVA IZ ATLETIKE

U prethodnim prikazima prva dva dela časova iz atletike već je ukazano na takvu koncepciju didaktičke strukture koja se zasniva na logičkoj celini sadržaja koji su usmereni prema tehničko -koordinacionom zadatku u glavnom delu časa.

U narednom periodu biće prikazani glavni delovi ovih časova iz: nastavak: bacanje kugle, skok udalj, tehnika trčanja, koji su organizovani u radnim grupama sa različitim zadacima, i to dve na obučavanju i uvežbavanju same tehnike I jedna grupa na usavršavanju onih fzičkih sposobnosti koje su značajne za izvođenje glavnog zadatka. Ovakav pristup u izboru grupnog rada u kojim je uključen i zadatak na usavršavanju fizičkih sposobnosti kao organizacioni oblik rada, proizlazi iz činjenice da postoji povratna uzajamna veza između fizičke i tehničke strane kretne aktivnosti – zavise jedna od druge i utiču jedna na drugu, dakle nalaze se u dijalektičkom odnosu, koju treba eksploatisati u tehnologiji rada na času.

Prema tome, kako je poznato da tehnika atletskih disciplina pripada onim kretanjima koje zavise od nivoa razvijenosti fizičkih sposobnosti, najpre će se posebno prikazati:

1. Metodološki pristup u rešavanju pitanja individualne fizićke pripremljenosti učenika koji će se modelirati u didaktičku strukturu časa – njenog glavnog dela.

2. Prezentacija primera vežbi u programu za usavršavanje fizičkih sposobnosti, na osnovu kojeg se preuzimaju one koje su u funkciji savladavanja glavnog zadatka

Opširnije…

Novi video materijal

U PETAK, 20. APRILA PREDSTAVLJENA JE MONOGRAFIJA

“DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE

2000-2016. GODINE”

(Članak preuzet sa zvanične prezentacije grada Zrenjanina)

Opširnije…

Prezentacija monografije

U PETAK, 20. APRILA ODRŽAĆE SE PREZENTACIJA MONOGRAFIJE POD NASLOVOM:

“DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE

2000-2016. GODINE”

Opširnije…

Novi video materijal

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE MATERIJAL NA TEMU:

“ČAS TEHNIKA TRČANJA”

Opširnije…

Tehnika trčanja

Vežbe za časove sa temom TEHNIKA TRČANJA biće prikazane u dva dela prema dosadašnjoj metodologiji, odnosno, sortirane po pojedinim delovima časa. U kasnijoj fazi uvežbavanja i usavšavanja tehnike sve vežbe iz glavnog dela časa, kao savladane, mogu da se pomeraju u prva dva dela časa kada se u glavnom delu časa radi na pripremi za trčanaja na duge staze ili krosa prema planu i programu za pojedine razrede prema metodi intervalnog ili trajnog rada. Nastavanik će proceniti nivo savladanosti pojedinih vežbi kako bi ih pravovremeno pozicionirao u pojedine delove časa. Takođe, preporučuje se da se neke vežbe tehnike trčanja, kao savladane, primenjuju u prva dva dela časa tokom celog ciklusa obuke tehničkih disciplina (skog udalj i uvis, bacanje kugle) kao “preklapanje programa” kako bi se intenzivirao proces usvršavanja tehnika trčanja, kao osnovno motoričko umenje u svim sportovima, ali i u svakodnevnom životu.

2017.

Sednica upravnog odbora

9. NOVEMBRA 2017. GODINE ODRŽANA JE SEDNICA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I TOM PRILIKOM ANALIZIRAN JE NOVI PLAN I PROGRAM ZA PETI RAZRED, KAO I DRUGA PITANJA IZ PROGRAMA 2016/17.

Opširnije…