Galerija

Slike sa seminara, kongresa, letnjih i zimskih škola.

Društvo svoj rad zasniva na statutarno definisanim ciljevima od kojih značajno mesto zauzimaju:
Planski, sistematski i organizovani rad na stručnom usavršavanju, informisanju pedagoga fizičke kulture putem seminara, predavanja, letnjih i zimskih škola, kongresa i stručnih skupova.

SEMINARI čine osnovni i najzastupljeniji oblik stručnog usavršavanja sa temama koje su odobrene od Zavoda za usavršavanje obrazovanja i vaspitanja. Do sada je održano 33 regionalna seminara sa preko 120 predavanja uz prezentacije u elektronskoj formi.

LETNJE I ZIMSKE ŠKOLE održavane su svake godine na republičkom nivou. Održano je 10 letnjih i 10 zimskih škola sa preko 40 predavanja u elektronskoj obradi.

KONGRESE I STRUČNE SKUPOVE Društvo je organizovalo u saradnji sa FSFV I Univerzitetom u Nišu. Održana su 2 srpska i evropska kongresa i jedan naučni skup. Takođe, članovi Društva prisustvovali su kao autori stručnih radova na nacionalnim i evropskim kongresima i stručnim skupovima u drugim zemijama.