Arhiva

Pogledajte našu arhivu održanih seminara, kongresa, letnjih i zimskih škola,
kao i programe stručnog usavršavanja.

Programi stručnog usavršavanja

2014/2015 i 2015/2016. godina

Program stručnog usavršavanja za školsku 2014/15. i 2015/16. godinu.

1. ČAS TELESNOG VEŽBANJA KAO OSNOVNI OPERATIVNI OBLIK NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA -IV- deo

 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – Bacanje kugle
 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – Sekcija vežbi na tlu i spravama, drugi deo
 • Badminton kao sadržaj izabranog programa, uz video-prezentaciju
2012/2013 i 2013/2014. godina

Program stručnog usavršavanja za 2012/13. i 2013/14. školsku godinu:

 1. ČAS TELESNOG VEŽBANJA KAO OSNOVNI OPERATIVNI OBLIK NASTAVE FIZIČKOG  VASPITANJA – III deo
 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – Skok udalj    
 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – Vežbe na spravam i tlu, prvi deo  
 • Društveni ples u nastavi fizičkog vaspitanja
 • Vaspitna uloga školskog sporta

2. USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBUKE SKIJANJA

 • III deo
2011-2012. godina

Program stručnog usavršavanja za 2011/12 školsku godinu:

1. ČAS TELESNOG VEŽBANJA KAO OSNOVNI OPERATIVNI OBLIK NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA- II deo

 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – osnovi taktike u košarci
 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – osnovi tehnike plivanja
 • Karate kao sadržaj izabranog programa, uz video-prezentaciju

2. USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBUKE SKIJANJA –II deo

3. ANTROPOLOŠKI I TEOANTROPOLOŠKI POGLED NA FIZIČKE AKTIVNOSTI OD KONSTANTINA VELIKOG DO DANAS

2010-2011. godina

1. ČAS TELESNOG VEŽBANJA KAO OSNOVNI OPERATIVNI OBLIK NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA

 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – osnovi taktike u odbojci
 • Čas telesnog vežbanja, uz video prezentaciju – tehnika trčanja
 • Stoni tenis kao sadržaj izabranog programa, uz video-prezentaciju

2. USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBUKE SKIJANJA

3. FIZIČKO VASPITANJE U 21. VEKU – KOPETENCIJE UČENIKA

2009-2010. godina

Program stručnog usavršavanja za 2009/10 školsku godinu:

1. ULOGA NASTAVNIKA U TEMATSKOM OPERATIVNOM PLANIRANJU OBAVEZNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA U FUNKCIJI OPTIMALIZACIJE TEHNOLOGIJE RADA NA ČASU

 • Tematska priprema nastavnika – mali fudbal
 • Značaj koordinacije za usavršavanje psihofizičkih sposobnosti u fudbalu
 • Tematska priprema nastavnika – atletske discipline (bacanje kugle)

2. METODIKA OBUČAVANJA I USAVRŠAVANJA SAVREMENE CARVING TEHNIKE SKIJANJA

2008-2009. godina

Program stručnog usavršavanja za 2008/09 školsku godinu:

1. Metodika obučavanja i usavršavanja tehnike skijanja za učenike

2. Optimalizacija i usavršavanje tehničke i didaktičko-metodičke zasnovanosti radnih procesa u fizičkom vaspitanju.

3. Tematsko operativno planiranje obaveznih programskih sadržaja fizičkog vaspitanja u funkciji optimalizacije tehnologije rada na času. (program odobren u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije-Katalog za školsku 2008/9 pod brojem:399)

Seminari, kongresi, letnje škole i zimske škole

Arhiva održanih seminara, kongresa, letnjih i zimskih škola

Bor, 24. i 25. april 2015.

Novi Sad, 27. i 28. mart 2015.

Beograd, 20. i 21. februar 2015.

Senta, 5. i 6. decembar 2014.

Niš, 31. oktobar i 1. novembar 2014.

Aranđelovac, 26. i 27. septembar 2014.

Leposavić, 17. maj 2014.

Omoljica, 26. i 27. april 2014.

Kopaonik, 20. – 23. marta 2014.

Inđija, 21. i 22. februar 2014.

Novi Beograd, 13 i 14 decembar 2013.

Subotica, 4. i 5. oktobar 2013.

Kanjiža, 1. i 2. mart 2013.

Zimska škola Kopaonik, 21. – 24. mart 2013.

Novi Sad, 15. i 16. decembar 2012.

Kragujevac, 17. i 18. novembar 2012.

Letnja škola Ljig, 29. i 30. septembar 2012.

Niš, 27. i 28. oktobar 2012.

Svilajnac, 19. i 20. maj, 2012.

Zimska škola Kopaonik, 15. – 18. marta 2012.

Kikinda, 31. marta i 1. aprila, 2012.

Vrdnik, 03. и 04. децембра, 2011.

Gračanica, 12. јуна, 2011.

Letnja škola Paraćin, 24. i 25. septembar 2011.

Bajina Bašta 2011, (štrajk/otkazan)

Zimska škola Kopaonik, 16 do 19. marta 2011.

Valjevo, 21. maja 2011.

Novi Sad, 25. februara 2011.

Beograd, 19. и 20. februara 2011.

Novi Sad, 11. и 12. decembra 2010.

Letnja škola Vrnjačka Banja, 24. i 25.septembra 2010.

Beograd, 26. и 27.marta 2010.

Zimska škola Kopaonik, 17. до 20.marta 2010.

Subotica, 19. и 20. фебруар 2010.

Leskovac, 27. februar, 2010.

Negotin, 11. i 12.decembra. 2009.

Letnja škola Niš, 24. i 25. septembar, 2009.

23-26. septembar, 2009. godine:

V Evropski kongres FIEPa i II srpski kongres pedagoga fizičke kulture u Nišu

27-28. mart, 2009. godine: seminar u Kruševcu

24-25.april, 2009. godine: seminar u Kragujevcu

28.02- 05.mart. 2009. godine:Zimska škola skijanja, Kopaonik,hotel Putnik

20-21. februar 2009. godine: seminar u Inđiji

19 – 20. septembar 2008. godine: Letnja škola u Loznici

Regionalni seminari: Inđija, Kruševac, Kragujevac