Aktuelnosti

Najnovije aktuelnosti vezane za seminare, predavanja,
letnje i zimske škole, kongrese i stručne skupove.

2023.

Poštovane kolege,

      Postavljeno je OBAVEŠTENJE O NAUČNOJ KONFERENCIJI SA TEMOM ,,IGRE I ZABAVA OD JUVENALA DO DANAS”.

Opširnije…

Poštovane kolege,

      Postavljena je NAJAVA ZA XXX ОТВОРЕНИ SKI FESTIVAL ASOCIJACIJE SPORTA ZA SVE, KOPAONIK 2023.

Opširnije…

Poštovane kolege,

      U PRILOGU JE POSTAVLJENA PREZENTACIJA TEME ,,OSNOVI TAKTIKE IGRE U ODBOJCI NA ČASOVIMA ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA”.

Sadržaji teme predstavljeni su, po složenosti, diferencirano kako bi nastavnik prilagodio dalje obučavanje motoričkim sposobnostima učenika i savladanosti tehničkih elemenata.
Takođe, složeniji sadržaji predviđeni su i za rad u školskim sportskim sekcijama.

Opširnije…

2022.

Poštovane kolege,

      ODRŽANA JE NAUČNA KONFERENCIJA POD NAZIVOM EPI(PAN)DEMIJA, DUHOVNOST, FIZIČKE VEŽBE U ORGANIZACIJI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST, DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE I FIEP-SRBIJA.

Opširnije…

Poštovane kolege,

      U PRILOGU JE POSTAVLJENO PRVO OBAVEŠTENJE ODRŽAVANJA STRUČNOG SKUPA, KONFERENCIJE U ORGANIZACIJI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST, DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE I FIEP-SRBIJA.

Opširnije…

Poštovane kolege,

U Video galeriji u okviru:

III VEŽBE SA REKVIZITIMA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI

Postavljene su tri prezentacije:

1. Metodika učenja tehnike rada sa loptom,
2. Metodika učenja tehnike rada sa vijačom,
3. Metodika učenja tehnike rada sa obručem

Opširnije…

2021.

Poštovane kolege,

U amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, održana je promocija knjige „NA IZVORU FIZIČKE KULTURE“, autora Bogoljuba Čikića, o školskom fizičkom vaspitanju i sportskim aktivnostima školske omladine opštine Kikinda od 1944. do 2004. godine.
Urednik i izdavač knjige bilo je Društvo pedagoga fizičke kukture Srbije, a finasirana je od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistražiačku delatnost.

Opširnije…

Poštovane kolege,

U okviru krovne teme teme „PRAKSA ZA PRAKSU“, u pripremi su prezentacije iz serijala PRIPREMNE VEŽBE RITMIČKE I SPORTSKE GIMNASTIKE i to:

III VEŽBE SA REKVIZITIMA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI

Opširnije…

Poštovane kolege,

U VIDEO GALERIJI postavljene su prezentacije u okviru teme „PRAKSA ZA PRAKSU“, koja se zasniva na iskustvima iz naše svakodnevne prakse što se tiče različitih i mogućih organizacionih i metodičkih rešenja u tehnologiji radnih procesa u fizičkom vaspitanju i s obzirom na uslove u kojima škola živi i radi.

Vežbe koordinacije i agilnosti na lestvicama

Poštovane kolege,

U Video galeriji postavljene su vežbe koordinacije
i agilnosti koje se izvode na lestvicama.

Opširnije…

2020.

Sa jednog časa fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi ,,1. oktobar" u Botošu