Aktuelnosti

Najnovije aktuelnosti vezane za seminare, predavanja, letnje i zimske škole, kongrese i stručne skupove.

2024. godina

NOVO

Poštovane kolege,

Postavljena je nova sekcija u Video galeriji:

OBUKA TEHNIKE STONOG TENISA NA ČASOVIMA
ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA

Poštovane kolege,

Postavljena je nova sekcija u Video galeriji:

OBUKA TEHNIKE PLIVANJA U
ŠKOLSKOM FIZIČKOM VASPITANJU – Kraul tehnika

2023. godina

Poštovane kolege,

Postavljena je nova sekcija u Video galeriji:

OBUKA TEHNIKE KARATEA NA ČASOVIMA
ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA

Poštovane kolege,

Naučna konferencija sa temom:

“IGRE I ZABAVA OD JUVENALA DO DANAS”

Održana je u Nišu od 14. do 16. septembra 2023. godine.

Poštovane kolege,

Postavljena je nova sekcija u Video galeriji:

“TEMATSKA PRIPREMA OSNOVA TEHNIKE IGRE U KOŠARCI U ŠKOLSKOM FIZIČKOM VASPITANJU”

Postavljeno je OBAVEŠTENJE O NAUČNOJ KONFERENCIJI SA TEMOM:

“IGRE I ZABAVA OD JUVENALA DO DANAS”

Poštovane kolege,

Postavljena je najava za:

30. OTVORENI SKI FESTIVAL ASOCIJACIJE SPORTA ZA SVE KOPAONIK 2023.

Poštovane kolege,

POSTAVLJENA JE PREZENTACIJA NA TEMU:

“OSNOVI TAKTIKE IGRE U ODBOJCI NA ČASOVIMA ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA”

Sadržaji teme predstavljeni su, po složenosti, diferencirano kako bi nastavnik prilagodio dalje obučavanje motoričkim sposobnostima učenika i savladanosti tehničkih elemenata.
Takođe, složeniji sadržaji predviđeni su i za rad u školskim sportskim sekcijama.

2022. godina

Poštovane kolege,

Održana je naučna konferencija pod nazivom:

“EPI(PAN)DEMIJA, DUHOVNOST, FIZIČKE VEŽBE”

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Društva pedagoga fizičke kulture Srbije i FIEP-a Srbija.

Poštovane kolege,

Postavljeno je prvo obaveštenje održavanja stručnog skupa, konferencije u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Društva pedagoga fizičke kulture Srbije i FIEP-a Srbija.

Poštovane kolege,

U Video galeriji u okviru:

III VEŽBE SA REKVIZITIMA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI

Postavljene su tri prezentacije:

1. Metodika učenja tehnike rada sa loptom,
 2. Metodika učenja tehnike rada sa vijačom,
  3. Metodika učenja tehnike rada sa obručem

2021. godina

Poštovane kolege,

U amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, održana je promocija knjige

“NA IZVORU FIZIČKE KULTURE”

autora Bogoljuba Čikića, o školskom fizičkom vaspitanju i sportskim aktivnostima školske omladine opštine Kikinda od 1944. do 2004. godine.

Urednik i izdavač knjige bilo je Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije, a finasirana je od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistražiačku delatnost.

Poštovane kolege,

U Video galeriji su postavljene prezentacije iz serijala:

“PRIPREMNE VEŽBE RITMIČKE I SPORTSKE GIMNASTIKE”

Poštovane kolege,

U Video galeriji postavljena je prezentacija na temu:

“VEŽBE KOORDINACIJE I AGILNOSTI NA LESTVICAMA”

2020. godina

Sa jednog časa fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi “1. oktobar” u Botošu

U Nišu je od 10. do 12. septembra održana naučna konferencija na temu:

“Aksiologija fizičkog vaspitanja”

Drugo obaveštenje

Obaveštavamo vas da je stručni skup-naučna konferencija sa temom aksiologija fizičkog vežbanja u organizaciji pokrajinskog zavoda za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, fiep za srbiju i društvo pedagoga fizičke kulture srbije, odložena zbog poznatih događaja i održaće se u Nišu

od 9. do 11.septembra 2020. god.

Takođe su izmenjeni termini za slanje stručnih tekstova:
do 1. avgusta sažetke i do 1. septembra radove u celini.

Sažetke i radove slati na:
nenad.zivanovic46@gmail.com
kontakti ostaju isti.

U Nišu će se održati naučna konferencija na temu:

“Aksiologija fizičkog vaspitanja”

Pomoć školama u poboljšanju uslova za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja

Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije

2023.