Aktuelnosti

Pogledajte najnovije aktuelnosti vezane za seminare, predavanja,
letnje i zimske škole, kongrese i stručne skupove.

2020.

Naučna konferencija u Nišu

U NIŠU ĆE SE ODRŽATI NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: AKSIOLOGIJA FIZIČKOG VASPITANJA

Opširnije…

Pomoć školama

POMOĆ ŠKOLAMA U POBOLJŠANJU USLOVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA

Opširnije…

2019.

Priručnik za roditelje

“PRIRUČNIK ZA RODITELJE”
ANTIDOPING AGENCIJE REPUBLIKE SRBIJE

Opširnije…

Naučna konferencija u Sremskim Karlovcima

U SREMSKIM KARLOVCIMA JE OD 19. DO 21. SEPTEMBRA ODRŽANA NAUČNA KONFERENCIJA SA TEMOM ETIKA I STRUKA U ORGANIZACIJI PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE POD POKROVITELJSTVOM POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST VOJVODINE

Opširnije…

Čas bacanja kugle 2. deo

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE MATERIJAL NA TEMU
“ČAS BACANJA KUGLE 2. DEO”

Opširnije…

Naučna konferencija ETIKA i STRUKA

Poštovane kolege,

Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije i FIEP za Srbiju uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost organizuju konferenciju sa temom ETIKA i STRUKA, na kojoj će se ova naučna disciplina o moralu, kao civilizacijske kategorije, sagledati iz više uglova uz učešće istaknutih teoretičara sporta, filozofije, sociologije i teologije. U prilog opredeljenja da Etika i struka bude tema ove konferencije je činjenica da vreme u kome živimo, prepuno tehnološkog ubrzanja, predstavlja izazov za svaku struku i nauku, i to bez obzira da li se radi o prirodnnim ili društvenim naukama i strukama koje baštine njihova dostignuća.

U prilogu je postavljen dopis sa potrebnim informacijama u vezi sa učešćem u radu konferencije.

U očekivanju susreta,

Srdačno,

Mr Verica Đukić

Opširnije…

Novi video materijal

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJENE SU DVE TEME IZ NAJAVLJENOG SERIJALA:

  • PRIPREMNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA
  • OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU

Međunarodna naučna konferencija na Kopaoniku

U OKVIRU 27. OTVORENOG SKI FESTIVALA KOPAONIK 2019. ODRŽANA JE 6. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

Opširnije…

U narednom periodu biće prikazan serijal koji se odnosi na sledeće teme:

I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA

II OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU

(moguća kombincija za obavezni sastav)

III OBUKA OSNOVNIH ELEMENATA NA NISKOJ GREDI I PRESKOKU

(moguća kombincija za obavezni sastav)

IV ORGANIAZCIJA ČASA VEŽBI NA TLU I SPRAVAMA (primer)

V VEŽBE REKVIZITIMA U SPORTSKO-RITMIČKOJ GIMNSTICI

Osnovni cilj serijala je da se, osim standardnih metoda u obučavanju i uvežbavanju sadražaja iz programa školskog fizičkog vaspitanja koji su konvencionalne strukture, prikažu i one metode iz neposredne prakse za koje se pretpostavljalo, ali i potvrdila njihova značajna obrazovna vrednost. Ove metode zasnivaju se na fiziološko-psihološkim saznavanjem o funkcionalnim promenama u organizmu pri mišićnoj delatnosti. Prikazane vežbe primenjene su sa učenicima jednog odeljenja petog razreda OŠ “dr Jovan Cvijić“ u Zrenjaninu (sala za vežbanje po normativu, osrednje opremljena) i jednog odeljenja petog razreda OŠ „Dr Aleksandar Sabovljev“ u Ečki (adaptirana prostorija manjih dimenzija opremljena neophodnim spravama i rekvizitima, neke i u ličnoj izradi aktiva nastavnika.