Aktuelnosti

Pogledajte najnovije aktuelnosti vezane za seminare, predavanja, letnje i zimske škole, kongrese i stručne skupove.

2019.

Naučna konferencija ETIKA i STRUKA

Poštovane kolege,

Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije i FIEP za Srbiju uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost organizuju konferenciju sa temom ETIKA i STRUKA, na kojoj će se ova naučna disciplina o moralu, kao civilizacijske kategorije, sagledati iz više uglova uz učešće istaknutih teoretičara sporta, filozofije, sociologije i teologije. U prilog opredeljenja da Etika i struka bude tema ove konferencije je činjenica da vreme u kome živimo, prepuno tehnološkog ubrzanja, predstavlja izazov za svaku struku i nauku, i to bez obzira da li se radi o prirodnnim ili društvenim naukama i strukama koje baštine njihova dostignuća.

U prilogu je postavljen dopis sa potrebnim informacijama u vezi sa učešćem u radu konferencije.

U očekivanju susreta,

Srdačno,

Mr Verica Đukić

Opširnije…

Novi video materijal

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJENE SU DVE TEME IZ NAJAVLJENOG SERIJALA:

  • PRIPREMNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA
  • OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU

Međunarodna naučna konferencija na Kopaoniku

U OKVIRU 27. OTVORENOG SKI FESTIVALA KOPAONIK 2019. ODRŽANA JE 6. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

Opširnije…

U narednom periodu biće prikazan serijal koji se odnosi na sledeće teme:

I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA

II OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU

(moguća kombincija za obavezni sastav)

III OBUKA OSNOVNIH ELEMENATA NA NISKOJ GREDI I PRESKOKU

(moguća kombincija za obavezni sastav)

IV ORGANIAZCIJA ČASA VEŽBI NA TLU I SPRAVAMA (primer)

V VEŽBE REKVIZITIMA U SPORTSKO-RITMIČKOJ GIMNSTICI

Osnovni cilj serijala je da se, osim standardnih metoda u obučavanju i uvežbavanju sadražaja iz programa školskog fizičkog vaspitanja koji su konvencionalne strukture, prikažu i one metode iz neposredne prakse za koje se pretpostavljalo, ali i potvrdila njihova značajna obrazovna vrednost. Ove metode zasnivaju se na fiziološko-psihološkim saznavanjem o funkcionalnim promenama u organizmu pri mišićnoj delatnosti. Prikazane vežbe primenjene su sa učenicima jednog odeljenja petog razreda OŠ “dr Jovan Cvijić“ u Zrenjaninu (sala za vežbanje po normativu, osrednje opremljena) i jednog odeljenja petog razreda OŠ „Dr Aleksandar Sabovljev“ u Ečki (adaptirana prostorija manjih dimenzija opremljena neophodnim spravama i rekvizitima, neke i u ličnoj izradi aktiva nastavnika.

Dokumenti Antidoping agencije

  • “DŽEPNI PRIRUČNIK ANTIDOPING AGENCIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU” (PDF)
  • “LISTA ZABRANJENIH SUPSTANCI ZA 2019. GODINU” (PDF)

2018.

Novi video materijal

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE MATERIJAL NA TEMU:
PRIPREMNE VEŽBE ZA OBUKU TEHNIKE SKOKA UVIS “FLOP”

Obaveštenje

OBAVEŠTAVAJU SE KOLEGE DA JE POSLE PREZENTACIJE JEDAN BROJ PRIMERAKA MONOGRAFIJE DRUŠTVA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE PREOSTAO I, KAKO POSTOJI INTERESOVANJE DA SE OVA KNJIGA NABAVI, OBAVEŠTAVAMO VAS DA SE MOĆETE JAVITI NA ADRESU “DJUKICVERICA@GMAIL.COM”. KNJIGA JE BESPLATNA, A NA PRIMAOCA PADA SAMO TROŠAK POŠTARINE.

Novi video materijal

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE GLAVNI DEO ČASA SKOKA UDALJ “UVINUĆE”