Aktuelnosti

Pogledajte najnovije aktuelnosti vezane za seminare, predavanja,
letnje i zimske škole, kongrese i stručne skupove.

2018.

Tehnika trčanja

Vežbe za časove sa temom TEHNIKA TRČANJA biće prikazane u dva dela prema dosadašnjoj metodologiji, odnosno, sortirane po pojedinim delovima časa. U kasnijoj fazi uvežbavanja i usavšavanja tehnike sve vežbe iz glavnog dela časa, kao savladane, mogu da se pomeraju u prva dva dela časa kada se u glavnom delu časa radi na pripremi za trčanaja na duge staze ili krosa prema planu i programu za pojedine razrede prema metodi intervalnog ili trajnog rada. Nastavanik će proceniti nivo savladanosti pojedinih vežbi kako bi ih pravovremeno pozicionirao u pojedine delove časa. Takođe, preporučuje se da se neke vežbe tehnike trčanja, kao savladane, primenjuju u prva dva dela časa tokom celog ciklusa obuke tehničkih disciplina (skog udalj i uvis, bacanje kugle) kao “preklapanje programa” kako bi se intenzivirao proces usvršavanja tehnika trčanja, kao osnovno motoričko umenje u svim sportovima, ali i u svakodnevnom životu.

2017.

Sednica upravnog odbora

9. NOVEMBRA 2017. GODINE ODRŽANA JE SEDNICA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I TOM PRILIKOM ANALIZIRAN JE NOVI PLAN I PROGRAM ZA PETI RAZRED, KAO I DRUGA PITANJA IZ PROGRAMA 2016/17.

Opširnije…

Čas bacanja kugle

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE ODABRANI VIDEO MATERIJAL NA TEMU:
“ČAS BACANJA KUGLE”

Opširnije…

Novi video materijal

IZRAĐENA JE MONOGRAFIJA DRUŠTVA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE (2000-2016)

Opširnije…

Obaveštenje

POŠTOVANE KOLEGE,

KAKO ĆE ČAS FIZIČKOG VASPITANJA, KAO OSNOVNI OPERATIVNI OBLIK NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA, BITI STALNA TEMA RASPRAVA U NAŠOJ STRUČNOJ JAVNOSTI, NAŠE DRUŠTVO ĆE U NAREDNOM PERIODU OVOJ TEMI POSVETITI PAŽNJU, ODNOSNO, SERIJAL KOJI PREDSTOJI, BIĆE REPLIKA DELOVA TEMA KOJI SU, PUTEM PREZENTACIJA, PRIKAZIVANI NA ODRŽANIM LETNJIM ŠKOLAMA I SEMINARIMA.

Opširnije…

Povodom novog plana i programa za peti razred

Ski centar na Kopaoniku

ODRŽAN JUBILARNI 25. SKI-FEST SPORTA ZA SVE

KOPAONIK, 2017.

Opširnije…

Javni konkurs

COCA-COLA SISTEM ORGANIZUJE JAVNI KONKURS ZA PROFESIONALNE TRENERE, INSTRUKTORE I PROFESORE SPORTA

Opširnije…