Aktuelnosti

Pogledajte najnovije aktuelnosti vezane za seminare, predavanja,
letnje i zimske škole, kongrese i stručne skupove.

2017.

Čas bacanja kugle

U VIDEO GALERIJI POSTAVLJEN JE ODABRANI VIDEO MATERIJAL NA TEMU:
“ČAS BACANJA KUGLE”

Opširnije…

Novi video materijal

IZRAĐENA JE MONOGRAFIJA DRUŠTVA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE (2000-2016)

Opširnije…

Obaveštenje

POŠTOVANE KOLEGE,

KAKO ĆE ČAS FIZIČKOG VASPITANJA, KAO OSNOVNI OPERATIVNI OBLIK NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA, BITI STALNA TEMA RASPRAVA U NAŠOJ STRUČNOJ JAVNOSTI, NAŠE DRUŠTVO ĆE U NAREDNOM PERIODU OVOJ TEMI POSVETITI PAŽNJU, ODNOSNO, SERIJAL KOJI PREDSTOJI, BIĆE REPLIKA DELOVA TEMA KOJI SU, PUTEM PREZENTACIJA, PRIKAZIVANI NA ODRŽANIM LETNJIM ŠKOLAMA I SEMINARIMA.

Opširnije…

Povodom novog plana i programa za peti razred

Ski centar na Kopaoniku

ODRŽAN JUBILARNI 25. SKI-FEST SPORTA ZA SVE

KOPAONIK, 2017.

Opširnije…

Javni konkurs

COCA-COLA SISTEM ORGANIZUJE JAVNI KONKURS ZA PROFESIONALNE TRENERE, INSTRUKTORE I PROFESORE SPORTA

Opširnije…

Stručno usavršavanje

“ZIMSKA ŠKOLA” – STRUČNO USAVRŠAVANJE

23.03. – 26.03.2017. KOPAONIK

Opširnije…

2016.

Sastanak upravnog odbora

15. NOVEMBRA ODRŽAN JE SASTANAK UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA POVODOM, IZMEĐU OSTALOG, MOGUĆEG UKIDANJA ČASA FIZIČKO VASPITANJE – IZABRANI SPORT

Opširnije…