Zimska škola – Kopaonik

15. – 18. mart 2012.

Seminar za nastavnike fizičkog vaspitanja održan je od 15. do 18. marta 2012. godine na Kopaoniku sa temom ,,USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA ZA REALIZCIJU PROGRAMA OBUKE SKIJANJA”. Na seminaru je učestvoalo 80 nastavnika fizičkog vaspitanja iz osovnih i srednjih škola. Autor programa, stručni rukovodioc i realizator je bio docent dr Robert Ropret sa saradnicima sa Fakulteta sporta I fizičkog vaspitanja u Beogradu.

Rad se odijao u tri dela: predavnja uz video prezentaciju, pratičnog rada na snegu i analizi video snimaka učesnika pojedinačno. Učesnici su bili raspoređeni u osam grupa po desetoro u svakoj grupi. Od ukupno 24 sati, 18 se odnosilo na praktičan rad (od 9- 16, 30 sa pauzom od 12-13 časova i 6 na teorijski (od 19-21 čas). Sadržaji seminara odnosili su se najvećim delom na metodiku obučavanja skijaške tehnike i, pri tom, je svaki učesnik demonstrirao osnovne likove, sniman je kamerom, a u večernjim časovima analiziran uz komentar instruktora. U teorijskom delu učesnici seminara upoznati su sa aktuelnim pitanjima iz teorije skijanja. Predavanja su bila na veoma visokom stručnom nivou sa ilustracijama u elektronskoj formi.

Učesnici seminara su ocenili seminar kao veoma uspešnim u celini.

← Nazad na stranicu SEMINARI