PRIPREMNE VEŽBE ZA OBUKU TEHNIKE SKOKA UVIS ,,FLOP”

Video Galerija > PRIPREMNE VEŽBE ZA OBUKU TEHNIKE SKOKA UVIS ,,FLOP”

Aktuelnim nastavnim Planom i programom za osnovnu i srednju školu tehnika “Flop” ili “Ledna tehnika” preporučuje se školama koje su opremljene potrebnim spravama i rekvizitima, ali određene pripremne vežbe mogu da se uključe i u opšti program ako škola raspolaže osnovnim gimnastičkim spravama.

I UVOĐENJE UČENIKA U RAD

VEŽBE NA RIPSTOLU

VEŽBE U PARTERU

VEŽBE U STOJEĆEM STAVU

Usvajanje tehnike skoka uvis zavisi od stanja fizičkih sposobnosti i pravilne tehnike trčanja, što se, s tim u vezi, u toku učenja same tehnike moraju uključiti i vežbe za rešavanje ovih zadataka prikazanih na prethodnoj prezentaciji pod nazivom Čas tehnike trčanja, prvi i drugi deo i prezentaciji Metodološki pristup individualne fizičke pripreme učenika, kao i tri naredna slajda.

NEKE VEŽBE ZA USAVRŠAVANJE TEHNIKE TRČANJA

II OSNOVNE VEŽBE OBUKE SKOKA UVIS TEHNIKA ,,FLOP”

TEHNIKA TRČANJA U ZALETU I POVEZIVANJE SA DOSKOKOM

Vijugavo trčanje između stalaka i sa povećavanjem stalaka

Postavljanje odskočne noge, obe ruke se nalaze ispred frontalne ravni

Trčanje po kružnici uz nagib tela prema centru

Iz skipa prelaz u trčanje i odskok na loptu iz trećeg koraka

TEHNIKA PRELAZA PREKO LETVE

PRIPREMNE VEŽBE:

Ponoviti skok ,,Makazice”

Ista vežba samo na povišeno doskočište i prizemljenje završiti na noge pa na glutealni deo tela

Ista vežba samo prizemljenje završiti okomito u odnosu na pravac letve

Iz lučnog zaleta izvesti istu vežbu

VEŽBE ZA PRELAZ PREKO LETVE

Vežbe za položaj ,,mosta”

Stati ispred kozlića (iza kozlića naslagane strunjače u visini kozlića), popeti se na njega do seda i spustiti se kroz pad nazad u kolut nazad

Iz mesta, leđima okrenut prema doskočištu, izvesti sunožni skok unazad i završiti na torakalni deo leđa

  • Ista vežba ali skok preko lastiša
  • ista vežba iz iskoraka (jednog koraka), koso postavljen u odnosu na letvu
  • Ista vežba sa tri koraka lučnog zaleta

III METODIČKE NAPOMENE

Tehnika skoka ,,Flop” tehnika

1. Upoznati učenike o strukturi “Leđne” tehnike skoka uvis u celini i u to svrhu obezbediti projekciju filma, crteže i konturograme koji trebaju stalno biti aranžirani uz radna mesta kako bi se kod učenika formirala jasna predstava o zadacima koje treba da savladavaju.

2. Složenost ove tehnike i nedostatak potrebnih sprava i rekvizita da bi se ona savadala u celini su teškoće na koje nastavnik nailzi i zbog čega odustaje od bio kakve obuke, ali je u većini škola moguće da se osnovi tehnike savladaju na nivou predloženih vežbi s obzirom na njihov značaj za usavršavanje koordinacije, mišićno-zglobne osetljivosti i ovladavanje motoriokim ponašanjem u prostoru.

3. Ukoliko škola ima potrebne uslove za obuku tehnike u celini, trebalo bi to omogućiti talentovanijim učenicima, a posebno obratiti pažnju merenju zaleta, što u kompleksu predloženth vežbi nije obuhvaćeno.