PRIPREMNE VEŽBE ZA OBUKU TEHNIKE SKOKA UVIS – “FLOP”

Aktuelnim nastavnim Planom i programom za osnovnu i srednju školu tehnika “Flop” ili “Leđna tehnika” preporučuje se školama koje su opremljene potrebnim spravama i rekvizitima, ali određene pripremne vežbe mogu da se uključe i u opšti program ako škola raspolaže osnovnim gimnastičkim spravama.

I UVOĐENJE UČENIKA U RAD

VEŽBE NA RIPSTOLU

VEŽBE U PARTERU

Aktuelnim nastavnim Planom i programom za osnovnu i srednju školu tehnika “Flop” ili “Leđna tehnika” preporučuje se školama koje su opremljene potrebnim spravama i rekvizitima, ali određene pripremne vežbe mogu da se uključe i u opšti program ako škola raspolaže osnovnim gimnastičkim spravama.

NEKE VEŽBE ZA USAVRŠAVANJE TEHNIKE TRČANJA

II OSNOVNE VEŽBE OBUKE SKOKA UVIS TEHNIKA ,,FLOP”

TEHNIKA TRČANJA U ZALETU I POVEZIVANJE SA DOSKOKOM

III METODIČKE NAPOMENE

1. Upoznati učenike o strukturi “Leđne” tehnike skoka uvis u celini i u to svrhu obezbediti projekciju filma, crteže i konturograme koji trebaju stalno biti aranžirani uz radna mesta kako bi se kod učenika formirala jasna predstava o zadacima koje treba da savladavaju.

2. Složenost ove tehnike i nedostatak potrebnih sprava i rekvizita da bi se ona savadala u celini su teškoće na koje nastavnik nailzi i zbog čega odustaje od bio kakve obuke, ali je u većini škola moguće da se osnovi tehnike savladaju na nivou predloženih vežbi s obzirom na njihov značaj za usavršavanje koordinacije, mišićno-zglobne osetljivosti i ovladavanje motoriokim ponašanjem u prostoru.

3. Ukoliko škola ima potrebne uslove za obuku tehnike u celini, trebalo bi to omogućiti talentovanijim učenicima, a posebno obratiti pažnju merenju zaleta, što u kompleksu predloženth vežbi nije obuhvaćeno.