ČAS TEHNIKA TRČANJA 1. deo

Video Galerija > Čas tehnika trčanja > Čas tehnika trčanja 1. deo

PROGRAMSKI SADRŽAJ:

Redni broj realizacije: od 1. do 3. od planiranih 6 časova obuke.
Redni broj u godišnjem ciklusu: od 2. do 6. časa.

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:

I Uvođenje učenika u rad
II Specifična priprema

I UVOĐENJE UČENIKA U RAD

CILJ:

Organizaciona, fiziološka i emotivna priprema učenika.

ZADATAK:

Vežbe manje složenih kretanja i veće obrazovne vrednosti za pripremu obuke fazne strukture tehnike trčanja.

Trčanje ,,GRABEĆA TEHNIKA”

Vežba pripreme za obuku rada ruku

Vežba pripreme opružača nogu u sva tri zgloba i rada ruku

Vežba za pripremu faze zadnjeg oslonca i faze prednjeg zamaha

Priprema grupe mišića nogu za fazu zadnjeg oslonca

II SPECIFIČNA PRIPREMA

Priprema za faznu strukturu tehnike trčanja

Vežba za pripremu obuke faze prednjeg zamaha

Vežba za pripremu obuke faze prednjeg zamaha (Teža varijanta)

Vežba za pripremu faza zadnjeg zamaha

Vežba za pripremu povezivanje faze prednjeg zamaha i faze zadnjeg oslonca

Vežba za pripremu faze vertikale odskočne noge, faze prednjeg zamaha i položaja glave i trupa