ČAS BACANJA KUGLE

2. DEO

PROGRAMSKI SADRŽAJ

Redni broj realizacije: 4. od planiranih 6 časova obuke.
Redni broj u godišnjem kalendaru: 16

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:

III Tehnička priprema
IV Pedagoške i didaktičko-metodičke napomene

III TEHNIČKA PRIPREMA
CILJ:

(Obuka i uvežbavanje glavnog zadatka)

ZADATAK

• Uvežbavanje faze ,,maksimalnog naprezanja” iz kruga na košarkaškom terenu.
• Priprema ,,klizajućeg koraka”.
• Usavršavanje fizičkih sposobnosti.

Aranžirani poster treba postaviti tako da se, uz usmeno objašnjenje nastavnika, tokom svih časovaobučavanja i uvežbavanje, pažnja učenika usmerava na osnovne karakteristike prikazane tehnike.

GRUPNI OBLIK RADA

PRVA GRUPA

Uvežbavanje faze maksimalnog naprezanja

Između stalka za skok uvis pričvršćen je lastiš, vežbači su u koloni iza kruga:
Prvi vežbač ulazi u krug bliže prednjem luku kruga i iz paralelnog stava, zakorakom desnom nogom i malog pretklona tela, opružanjem nogu izbaci medicinku preko lastiša

Na dva radna mesta ista vežba kao prethodna, ili jedna iz specifične pripreme

DRUGA GRUPA

Uvežbavanje pripremne faze i “klizajućeg koraka” naprezanja

Na dva radna mesta ista vežba kao prethodna, ili jedna iz specifične pripreme

TREĆA GRUPA

Program je prikazan u sekciji “obuka osnovnih vežbi na tlu”

IV PEDAGOŠKE I DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

• Ocena rada na času i najava narednih zadataka
• Protrčavanje ispod velike vijače koja se okreće