III VEŽBE SA REKVIZITIMA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI

Video Galerija > III VEŽBE SA REKVIZITIMA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI

UVOD

Program osnova estetskog oblikovanja pokreta i vežbi na tlu je dobra pretposraka za savladavanje i usklađianje tipičnih elemenata ritmičko-sportske gimnastike sa specijalnom tehnikom vežbi sa različitim rekizitima i, pri tom, povezivanje sa karakterom pokreta raznovrsnog mišćnog naprezanja, amplitude, ritma, okretnosti i ranoteže uz dinamičko pomeranje u prostoru. Zahtevi za estetskim izražavanjem putem telesnog kretanja su dominantni od početnih elemenata do izvođenja smislenih vežbaonih celina. Naravno da niz veština vezanih za programski sadržaj, koji se ovom prilikom predstavlja, zahteva sistematsko i uporno vežbanje već u uzrastu ranog detinjstva kada je motorika konsolidovana u tolikoj meri da se mogu savladavati složena kretanja koja pripadaju ovoj sportskoj grani.

U školskom fizičkom vaspitanju na svim niovoima dobro bi bilo da se obavezno savlada bar po jedan obavezan sastav sa loptom, vijačom i obručem, te je cilj ove prezentacije da se nastavnici podstaknu da u svojoj školi sprovedu ovaj ili sličan program na ovom nivou složenosti s obzirom da njegova realizacija ne iziskuje posebne prostorne i materijalne uslove.

METODIKA OBUČAVANJA ODNOSI SE NA SLEDEĆE REKVIZITE: