TALASI TRUPA

PRIPREMNA VEŽBA

Početni položaj: Sed pogrčenih nogu, leđima uz ribstol, u uzručenju pothvat za pritku: iz ovog položaja podići pete, potisnuti kolena i karlicu napedi prema gore, uz opružanje ruke opružanje ruku u laktovima i ramenima. Završiti u zaklonu na celim stopalima. Ove pokrete izvesti meko i sliveno.

NAPOMENA:
Visinu hvata svaki vežbač odredi tako da može da izvede vežbu sa potpuno istegnutim muskulaturom prednje strane trupa i ruku. Što je visina hvata veća, vežba se lakše izvodi i obrnuto.

← Nazad na Osnovi estetskog oblikovanja pokreta…