HODANJE, POSKOCI I SKOKOVI

Korak sa privlačenjem, odskokom i fazom leta predstavlja “Galop korak”. Tom prilikom obe noge su opružene u sva tri zgloba. Obratiti pažnju da iskoračnu nogu posle faze leta postaviti u doskoku što dalje.

← Nazad na Osnovi estetskog oblikovanja pokreta…