HODANJE, POSKOCI I SKOKOVI

Nakon savladane tehnike hodanja treba obučavati vežbu osnovnih plesnih koraka koji se najčešće koriste u fizičkom vaspitanju – dokorak, menjajući korak i galop.

← Nazad na Osnovi estetskog oblikovanja pokreta…