Preskakanje vijače u kretanju i u mestu sunožnim skokovima

NAPOMENA:

Preskakanje vijače u kretanju i u mestu sunožnim poskocim. U mestu sunožni skokovi preko medicinki.

← Nazad na Čas bacanja kugle 1