POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE

FIEPS Srbija

NAUČNA KONFERENCIJA

Stručni sastanak – konferencija
Vrdnik – Novi Sad, Srbija, 17-19. 06. 2022.

EPI (PAN) DEMIJA, DUHOVNOST, FIZIČKE VEŽBE

PRIJAVU RADOVA IZVRŠITI NA ADRESU: nenad.zivanovic46@gmail.com, i to:
Apstrakte na srpskom i engleskom jeziku, do 250 reči, poslati do 15. aprila 2022. godine, a ceo tekst do 15. maja 2022.

Prilikom pisanja radova koristiti „čikaški stil“.
Radove dostaviti na srpskom i engleskom jeziku.

Kontakt:

DPFK Srbije-Verica Đukić

Tel/faks: 023/534-57 50
Mob: 064 / 37-19-099

e-mail: djukicverica@gmail.com

FIEPS Srbija

Prof. dr Nenad Živanović
Mob: 069/6095
e-mail: nenad.zivanovic46@gmail.com

Prof. dr Zoran Milošević

Mr Verica Đukić

Prof. dr Nenad Živanović