I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA
Prvi deo

Video Galerija > I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA

U sportskoj gimnastici, kao i ritmičko sportskoj gimnastici, jedan od karkterističnih zahteva je da se pokreti izvode koordinirano, precizno, skladno povezani, uz veću pokretljivost, pruživost i veće amplitude u svim zglobovima.
PRIKAZANE SU NEKE OSNOVNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA KOJE IMAJU ZA CILJ OPERACIONALIIZUJU PRINCIPA CENTRALIZACIJE POKRETA ŠTO ZNAČI DA POKRET ZAPOČINJE IZ JEDNOG OD CENTARA NAŠIH KRETANJA – IZ PREDELA KARLICE ILI IZ PREDELA GRUDNOG KOŠA (t.t.) DA BI SE ZATIM PRENEO NA DEO TELA KOJI IZVRŠAVA POKRET. OVIM VEŽBAMA OBEZBEDUJE SE OSNOV ZA PRAVILNO SAVLADAVANJE SLOŽENIJE TEHNIKE RADA TRUPA, NOGU I RUKU.

1. TRUP (PRETKLON-USKLON)

•VEŽBE OSLONCEM NA RIBSTOLU•

PRETKLON, DUBOKI PRETKLON,  USKLON

TALASI TRUPA (PRIPREMNA VEŽBA)

2. OSNOVNI NOŽNI STAVOVI

•VEŽBE OSLONCEM NA RIBSTOLU•

NAPOMENA: Ovom prilikom prikazano je samo nekoliko osnovnih vežbi nožnih stavova kao priprema za gimnastičko hodanje na redovnim časovima, ali se u okviru rada sekcije mogu primeniti i druge u raznim kombinacijama.

3. HODANJE, POSKOCI I SKOKOVI

NA SLEDEĆIM SLAJDOVIMA PRIKAZANI SU PRIMENJENI PRETHODNI SADRŽAJI U PRVA DVA DELA ČASA U JEDNOM PETOM RAZREDU OSNOVNOJ ŠKOLI ,.DR JOVAN CVIJIĆ” U ZRENJANINU. CILJ JE DA SE SCENAMA SA JEDNOG ČASA ILUSTRUJE MOGUĆA OBUČENOST OSNOVA ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA.

I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA
Drugi deo

          U Prvom delu ove teme prikazano je jedno praktično iskustvo primene sadržaja esteskog oblikovanja pokreta u pripremnom delu časova gimnastike u školskom fizičkom vaspitanju.
Drugi deo prezentacije ove teme odnosi se na konvencionalni deo Ritmičko-sportske gimnastike pod nazivom.

МЕТОДИКА ОБУКЕ ТЕХНИКЕ ВЕЖБИ БЕЗ РЕКВИЗИТА*

          Prikazane vežbe imaju za cilj da doprinesu, osim usavršavanju osnovnih motoričkih sposobnosti, i specifičnim sposobnostima primenrene Ritmičko sportskj gimnastici kao što je sposobnost koordiniranja kretanja u tačno izvedena s obzirom na njihove vremenske, prostorne i energentske elemente. Pokretljiost i amplituda zglobova i kičmenog stuba je posebno značajna kao morfološka karakteristika od kojih zavisi u kojoj meri će se zadovoljiti tehnički i estetski zahtevi prilikom izođenja pojedinačnih elemenata i kompozicije u celini u ovoj sportskoju grani..
Prilikom obučavanja treba voditi računa da se u početku odaberu po strukturi manje složena kretanja, ali koje predstavljaju osnovne vodeće elemente ili karike od čijeg ovladavanja zavisi ovladaanje složenijim kompozicijama.

1. VEŽBE ZA RUKE I NOGE

– osnovni položaji ruku
– osnovni položaji nogu i stopala
– kružni zamah rukama u mestu i kretanju
– čeoni krugovi u mestu, sa prenosom t.t. i koracima
– “mlinovi“ u mestu i kretanju
– lukoviti kružni zamasi

Osnovni položaj ruku i zuamasi u čeonoj ravni

2. VEŽBE GIMNASTIČKOG HODANJA

– u usponu
– sa počučnjem i prenosom t.t.
– sa prednožno pogrčenom nogom
– gimnastičko hodanje sa topotom i pljeskom rukama

Hodanje u usponu prednožno pogrčenom nogom

3. VEŽBE GIMNASTIČKOG TRČANJA

– trčanje sa niskim prednoženjem
– u usponu sa izbacivanjem potkolenice napred
– gimnastičko oštro trčanje
– sa zabacivanjem potkolenice

Gimnastičko trčanje

4. VEŽBE POSKOKA, SKOKOVA I PLESNIH KORAKA

– “dečiji poskoci“ bez i sa radom rukama
– “galop“ napred i strance
– korak sa dvokorakom i kombinacijom sa poskocima
– “galop“ i kombinacija sa poskocima
– “makazice“ i kombinacije – “mačiji skok“
– predvežbe za „daleko-visoki“ skok
– “daleko-visoki“ skok sa različitim radom ruku
– kombinacije poskoka i skokova
– plesni koraci

“Makazice” napred

5. VEŽBE ZA TRUP

kombinacija u mestu i kretanju sa radom ruku i nogu

Rad ruku i trupa u kretanju

6. VEŽBE RAVNOTEŽE I OKRETA

– istoimeni okret na obe noge za 3600
– istoimeni okret sa prednožno pogrčenom nogom za 3600
– raznoimeni okret sa prednožno pogrčenom nogom za 3600
– sa kombinacijom prenosa t.t. i koraka

Okret za 360°

7.  RITMIČKI SASTAV BEZ REKIZITE

Naučene elemente treba što pre povezati u celine

_______________

*Filmovi sa tekstom preuzeti sa prezentacije Letnje škole 2008, autora dr Lepe Radisavljević

← Nazad na Video galeriju