V ORGANIZACIJA ČASA VEŽBI NA TLU I SPRAVAMA

(GLAVNI DEO ČASA)

Video Galerija > V ORGANIZACIJA ČASA VEŽBI NA TLU I SPRAVAMA

Organizacija časova vežbi na tlu i spravama odnosi se na glavni deo časa, pošto se uvođenje učenika u rad za ove teme odnosi na ritmičke sadržaje, odnosno estetsko oblikovanje pokreta kao karaktera specifične interpretacije vežbanja u gimnastici.Tako se postiže jedno od najznačajnijih principa didaktičke strukture časa a to je konzistentnost svih njegovih delova. Vežbe estetskog oblikovanja pokreta nalazi se u posebnoj sekciji “Osnovi estetskog oblkiovanja pokreta”, koje treba koristiti prilikom sačinjavanja konkretnih priprema.

I Osnovna škola „Dr Aleksandar Sabovljev“ – Ečka

A. NA ČASU UVEŽBAVANJA TEHNIKE PRESKOKA (dečaci)

Tri grupe sa različitim zadacima

1. PRVA GRUPA – PRESKOK RAZNOŠKOM
2. DRUGA GRUPA – VEŽBE ZA RUKE I RAMENI POJAS
3. TREĆA GRUPA – VEŽBE ZA OPRUŽAČE NOGU

B. NA ČASU UVEŽBAVANJA KOMPOZICIJE OD NAUČENIH OSNOVNIH ELEMENATA NA POLUVISOKOJ GREDI

Tri grupe sa različitim zadacima (devojčice)

1. PRVA GRUPA – POLUVISOKA GREDA, OBAVEZNA KOMBINACIJA OD NAUČENIH ELEMENATA
2. DRUGA GRUPA – ŠEDSKA KLUPA, ISTA VEŽBA
3. TREĆA GRUPA – VEŽBE ZA TRBUŠNE, LEĐNE MIŠIĆE I ZGLOBA KUKA

C. POGLED NA ORGANIZACIJU RADA NA ČASU PRESKOKA I VEŽBI NA POLUVISOKOJ GREDI

Cilj organizacije rada na ovim časovima je, pre sega, da se učenicima obezbeđuje optimalna motorna aktivnost.

II Osnovna škola “Jovan Cvijić”- Zrenjanin

A. NA ČASU UVEŽBAVANJA KOMPOZICIJE OD NAUČENIH OSNOVNIH ELEMENATA NA TLU

Tri grupe sa različitim zadacima

Na početku časa učenici su raspoređeni pored radnih mesta za svaku grupu

1. PRVA GRUPA – OBAVEZNA KOMBINACIJA OD NAUČENIH ELEMENATA

Kombinacija za sve tri grupe otežana je za ovu grupu sunožnim kolutom nazad pruženih nogu.

2. DRUGA GRUPA – ISTA KOMPOZICIJA DIFERENCIRANA PREMA SPOSOBNOSTI

Ista vežba, ali je izostavljnen sunožni kolut nazad pruženih nogu.

3. TREĆA GRUPA – VEŽBE ZA LEĐNE, TRBUŠNE I MIŠIĆE ZGLOBA KUKA

Polazni položaj za svaku vežbu je takav da zahteva veće naprezanje u suprostavljnju spoljnoj sili (T.T.), te su tako mnogo efikasnije u transformaciji inicijalnog stanja muskulature za koje su namenjene (kosa površina, palicom kojom se isključuju pokreti koji olakšaaju ppokret, povišena površina).

4. POGLED NA ORGANIZACIJU RADA NA ČASU VEŽBI NA TLU

B. NA ČASU UVEŽBAVANJA KOMPOZICIJE OD NAUČENIH OSNOVNIH ELEMENATA NA NISKOJ GREDI

1. PRVA GRUPAOBAVEZNA KOMBINACIJA OD NAUČENIH ELEMENATA

2. DRUGA GRUPA – ISTA KOMBINACIJA

3. TREĆA GRUPA – VEŽBE ZA LEĐNE I TRBUŠNE MIŠIĆE I ZGLOBA KUKA

← Nazad na Video galeriju