II OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU

(MOGUĆA KOMBINACIJA ZA OBAVEZNI SASTAV)

Video Galerija > II OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU (MOGUĆA KOMBINACIJA ZA OBAVEZNI SASTAV)

UVOD

Obuka programskih sadržaja koji se odnose na osnovne vežbe na tlu podrzumeva da se kod učenika tokom vežbanaja razvijaju, pre svega, osećaji položaja i pokreta tela u prostoru što zavisi od stanja proprioreceprtivne osetljivosti mišića, tetiva i zglobnih čaura i drugih osećaja kao što je vid, kožna osetljivost… Metodski postupci, koji su predloženu u ovoj prezentaciji za obuku, obezbeđuju one položaje tela koji su najbliži po svojoj biomehaničkoj formi konvencionalnoj strukturi sadržaja koji se obučava. Time se omogućuje angažovanje onih receptornih sistema i centralono-nervih organa uopštavanja i prerade impulsa koji će imati vodeću ulogu u formiranju konkretnog motornog zadatka. Ukoliko se ne bi primenile ovakve vežbe i ne bi se obezbedila razdražijivost odgovarajuće muskulature, došlo bi do iradijacije impulsa i usporavanje vremena obuke jer se pojavljuju velike greške u izvođenju koje se sporije ispravliaju. Pre početka obuke nastavnik, uz prikaz putem skica, filma, konturograma ili slika, upoznaje učenike sa svakom vežbom na tlu i daje potrebna uputstva za njihovo izvođenje.

OD SPRAVA I REKVIZITA KORISTI SE RIPSTOL, DVE STUNJAČE. JEDNA IZA DRUGE ISPRED RIPSTOLA, I PALICA KOJU NA KRAJU DRUGE STRUNJAČE PRIDRŽAVA DRUGI VEŽBAČ, HORIZONTALNO U PREDRUČENJU

RASPORED STRUNJAČA KAO U PRETHODNIM VEŽBAMA. NA DRUGOJ STRUNJAČI POSTAVI SE PREPREKA (MEDICINKA I PREPONICE)

KOLUT NAZAD OBUČAVA SE U USLOVIMA KOJI OMOGUĆUJU OBUKU VEŽBE U CELINI – NA KOSOJ KLUPI OBLOŽENA STRUNJAČOM I DVE STRUNJAČE NA TLU U PRODUŽETKU KOSE KLUPE.

STAV U UPORU ZAMAHOM OBUčAVANA JE SAMO JEDNOM PRIPREMNOM VEŽBOM UZ RIPSTOL, A UZ POMOĆ NASTAVNIKA IZVEDENA JE SA PRVOM I DRUGOM GRUPOM U CELINI

VEŽBA SE IZVODI U CELINI.

POČETNI POLOŽAJ: STAV SPETNI, UZRUČENJE

I GRUPA

II GRUPA

III GRUPA

← Nazad na Video galeriju