1. Metodika učenja tehnike rada sa loptom

Video Galerija > III VEŽBE SA REKVIZITIMA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI > 1. Metodika učenja tehnike rada sa loptom

          Tehnike rada sa loptom u školskim uslovima može da se obučava sa loptom od sintetičkog materijala, takve veličine da lopta slobodno leži u ovalno postavljenoj šaci.bez pridržaanja prstima ili oslanjanja.

1.1. BACANJA I HVATANJA

          Bacanje lopte izodi se uz učešće čitavog tela najčešće zamahom, početni impuls potiče iz predela krsta i prenosi se preko trupa na opruženu ruku, koja produžava zamah na gore i vrši izbačaj preko vrhova prstiju. Ruka ostaje sve vreme opružena. Hvatanje se vrši jednom ili obema rukama tako da, posle dotika vrhovima prstiju, lopta sklizne u šaku a ruka produžava zamah na dole i tako amortizuje pad lopte uz popuštanje u svim zgloboima što čitavom kretanju daje izesnu mekoću.

Bacanje lopte zamahom u bočnoj ravni

Bacanje i hvatanje lopte u čeonoj ravni

 • Zamasi u mestu sa prehvatanjem lopte
 • Zamasi u mestu sa niskim izbacivanjem
 • Zamasi u mestu sa visokim izbacivanjem
 • Povezivanje tehnike bacanja u bočnoj i čeonoj ravni sa poznatim oblicima kretanja u prostoru
 • Povezivati bacanja sa kombinacijama kretanja iz različitih strukturnih grupa

Bacanje i hvatanje lopte povezano sa poskocima I skokovima

1.2. KOTRLJANJA

          Kotrljanje lopte treba kod početnika najpre savladati po tlu tako što se lopta drži na šaci, kao kod bacanja, iz malog počučnja dotakne se tlo gornjim delom šake (da se ne bi lopta potisla pod uglom i tako skakutala). Zatim, lopta se lagano potisne preko prstiju u horizontalnoj ravni po datoj površini bez poskakivanja.
Kotrljanje, osim po tlu,izvodi se i po telu, duž obe i jedne ruke.

Kotrljanje lopte po telu i rukama

 • Kotrljana po telu u parovima iz čučnja
 • Kotrljanja u parovima iz uspravnog položaja
 • Kotrljanja po tlu individualno sa kretanjem za loptom
 • Kotrljanja po telu na većoj površini, sa manjom amplitudom duž obe ruke)
 • Kotrljanje po smanjenoj površini uz pomoć slobodne ruke
 • Slobodno kotrljanje po smanjenoj površini (duž jedne ruke)
 • Kotrljanje duž obe ruke i po drugim delovima tela

1.3. RITMIČKA UDARANJA

          Tehnika ritmičkog udaranja loptom podrazumeva potiskianje lopte na dole, ovalno postavljenom rukom. Od položaja vežbača (visok ili nizak položaj) zaisi visina kretanja lopte.Udaranje lopte može da se izvodi u mestu i u kretanju, sa jednim i više uzastopnih udaraca, izvedenih u određenom ritmu.

Ritmičko udaranje sa loptom

 • Jednokratna udaranja u mestu
 • Višekratna udaranja u mestu sa promenom ritma i amplitude
 • Jednokratna udaranja povezana sa različitim pokretima i kretanjima vežbača
 • Višekratna ritmička udaranja povezana sa različitim načinom kretanja
 • Kombinacije jednokratnih i višekratnih ritmičkih udaranja

1.4. ZAMASI I KRUŽENJA – BALANSIRANJE

          Zamasi spadaju u osnovna kretanja za izvođenje bilo koje vežbe sa ili bez rekvizita uz učešće čitavog tela – od savijanja do opružanja zglobova nogu i trupa do manje ili veće amplitude pokreta ruku.
Kruženje loptom izvodi se u horizontalnoj i vertikalnoj ravni na različitim nivoima uz više različitih pokreta čitavim telom pri čemu se lopta stalno drži u ovalno postavljenoj šaci. Kretanje u vidu „osmice“ vrši se iz zgloba lakta i ramena sa naizmeničnim izvrtanjem i uvrtanjem šake (supinacija, pronacija).
Balansiranje prethodi kruženjima i zato se prvo uči balansiranje u odručenju, malim otklonom u suprotnu stranu od ruke sa loptom i blagim savijanjem i opružanjem u zglobu lakta ruke sa loptom.

Balansiranje sa loptom

„Osmica” sa loptom

1.5. SASTAV SA LOPTOM