Medjunarodna naučna konferencija – Niš

31. avgust – 02. septembar 2011.

U Nišu je od 31. avgusta do 2. septembra ove godine pod nazivom ANTROPOLOŠKI I TEOANTROPOLOŠKI POGLED NA FIZIČKE AKTIVNOSTI OD KONSTANTINA VELIKOG DO DANAS održana Međunarodna naučna konferencija u organizaciji Društva pedagoga fizičke kulture Srbije, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu ( katedra za teorijsko-metodološke predmete) i FIEP-a (najstarija svetska organizacija stručnjaka iz oblasti fizičkog vaspitanja).

Ova Konferencija organizovana je kao doprinos obeležavanju najznačajnijeg dogadaja u hrišćanskom svetu – 1700 godina od Milanskog edikta, a tim povodom u Nišu će se 2013. godine upriličiti niz manifestacija, naučnih i drugih skupova.

Na Konferenciji je učestvovalo preko 80 pedagoga fizičke kulture iz naše zemlje, bivših republika i inostranstva, ali i učesnici iz drugih društvenih oblasti. Prezenovano je preko 70 stručnih radova, sa veoma interesantnom i do sada netretiranom tematikom.

Za ucesnike seminara organizovana je poseta arheološkim nalazištima iz vremena Konstantina Velikog i srpskih srednjovekovnih vladara što je izazvalo veliko interesovanje kolega iz inostranstva.

Prilikom održavanja Konferencije svečano su dodeljene nagrade i priznanja istaknutim naučnim radnicima i obrazovnim institucijama, a posebno navodimo dodelu priznanja za ukupan pedagoški, stručni i naučni rad prof. dr Aleksandru Kerkovicu, našem najstarijem i neumornom pedagogu fizićke kulture iz Niša.

← Nazad na stranicu SEMINARI