EPI(PAN)DEMIJA, DUHOVNOST, FIZIČKE VEŽBE

          Naučna konferencija sa temom Epi(pan)demija, duhovnost, fizičko vežbanje održana je u Vrdniku od 17. do 19. septembra 2022. godine a povod je bila pošast pod nazivom „COVID 19“ kao epi(pan)demije, koja je kao nepoznatica sa teškim posledicama po zdravlje ljudi u celom svetu izazvala velike nedoumice o daljoj organizaciji njihovog celokuupnog života, ne samo u operativnom smislu svakodnevne delatnosti, nego posebno u pogledu preduzimnje mera zdravstvene zaštite naroda, odnosno kako da se obezbedi otpornost zdravstvenog sistema i, u vezi sa tim, javna zdravstvena intervencija.

          Svim učesnicima su, prilikom dolaska, uručene torbice sa primerom Zbornika sažetaka i druge stručne literature.
          Stručna izlaganja odnosila su se na višeznačne posledice ove epidemije i ulogu duhovnosti i fizičkog vežbanja u novonastalim uslovima u organizacije ukupnog života građana, pre svega sa stanovišta posledica propisanog ograničenog kretanja i smanjenog međusobnog kontakta ljudi i time različita razmišljanja na osnovu medijskih informacija koja su trebala da usmeravaju pojedinca na izbor svojih mogućnosti snalaženja i pravovremenog odlučivanja- Sprovedena istraživanja putem upitnika različitih grupa ispitanika ukazala su na strukturu njihovih stavova i mišljenja o različtim merama koje je sprovodila nadležna državna institucija u cilju zaštite dece i odraslih od ove opake bolesti koja je imala u pojedinim fazama različitu snagu i širinu, kao i zdravstvene posledice i smrtne ishode.

          Posebno treba istaći korektnu artikulaciju stanja u prosveti, tačnije, organizaciji vaspitno obrazovnog rada u školskom sistemu i prezentacije konkretnog vežbaonog sadržaja za praktičan rad, pre svega učenika, ali i odraslih u cilju savladavanja planiranog gradiva, kao i smanjenja posledica nedovoljnog kretanja.

          Drugog dana, posle završetka izlaganja, organizovan je izlet do Vrdničke kule i trećeg dana posećen je manastir Hopovo pre podne, a zatim odlazak kućama.

          U celini uzev, stručni radovi, prezentovani na ovom skupu, doprineli su sveobuhvatnom sagledavanju pojave pošasti pod nazivom „COVID 19“, odnosno o ulozi i značaju duhovnosti i fizičkog vežbanje u održavanju mentalnog i motoričkog kapaciteta čoveka za vreme protivepidemijskih mera.

PREDAVAČI NA NAUČNOJ KONFERENCIJI