ČAS BACANJA KUGLE 1. deo

Video Galerija > Čas bacanja kugle

PROGRAMSKI SADRŽAJ

Redni broj realizacije: 4. od planiranih 6 časova.
Redni broj u godišnjem ciklusu: 24.

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:

I Uvođenje učenika u rad
II Specifična priprema

I UVOĐENJE UČENIKA U RAD

CILJ:

Organizaciona, fiziološka i emotivna priprema učenika (poskoci, skokovi, vežbe trčanja sa vijačom i preponicama)

ZADATAK:

  • Vežbe oblikovanja, za obradu mišića nogu, trupa, ruku i ramenog pojasa sa vijačom i medicinkama
  • Dalje usavršavanje tehnike trčanja (,,preklapanje programa”)
  • Vežbe oblikovanja sa medicinkom i vijačom

NA SVAKOM ČASU BACANJA KUGLE TREBA ARANŽIRATI POSTER SA KONTUROGRAMOM TEHNIKE TAKO DA UČENICIMA BUDE VIDLJIV, A TOKOM ČASA UKAZIVATI NA ZNAČAJ SVAKE PRIMENJENE VEŽBE OBUČAVANJA I UVEŽBAVANJA ZA USVAJANJE POJEDINIH FAZA TEHNIKE.

Bacanje kugle ,,LEĐNA TEHNIKA”

Preskakanje vijače u kretanju i u mestu sunožnim skokovima

Trčanje preko poređanih vijača i preponica na bočnim linijama košarkaškog terena

Vežbe oblikovanja sa medicinkama i vijačama

II SPECIFIČNA PRIPREMA

CILJ:

Priprema za fazu maksimalnog napora

ZADATAK:

Raznovrsne vežbe:

bacanja medicinki

Vežbe izbačaja medicinke na razne načine