video galerija

 

BACANJE KUGLE “LEĐNA TEHNIKA”

DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2017.

POSTER KONTUROGRAMA SA FAZAMA TEHNIKE

BACANJA KUGLE


Na svakom času bacanja kugle treba aranžirati poster sa konturogramom tehnike tako da učenicima bude vidljiv, a tokom časa ukazativati na značaj svake primenjene vežbe obučavanja i uvežbavanja za usvajanje pojedinih faza tehnike