vežba za pripremu povezivanje faze prednjeg zamaha i faze zadnjeg oslonca
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA:

Skokovi sa noge na nogu