vežba za pripremu obuke faze prednjeg zamaha (Teža varijanta)
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA:

U hodu prednoženje na svaki treći korak, suprotna ruka u predručenju 

Isto kao prethodna vežba, ali je prednoženje na svaki korak