vežba za pripremu faze vertikale odskočne noge, faze prednjeg zamaha i položaja glave i trupa
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA:

NAGAZNI KORAK NA KLUPICI: Ova vežba osim za pripremu fazne tehnike trčanja, može da se uvrsti u i program fizičke pripreme u “kružnom radu”, koju demonstrira Ivana Španović, kao učenica prvog razreda srednje škole