vežba za pripremu faza zadnjeg zamaha
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA:

Trčanje sa zabacivanjem potkolenice