vežba za povezivanje faze zaleta odskoka doskoka
 

NAPOMENA: 

Radno mesto sadrži odskočnu gimnastičku dasku obrnuto postavljenu, doskočištе sa debljim strunjačama, a zalet je sa sedam dvokoraka za sve jednake dužine. 
U kasnijem vežbanju na skakalištu, svaki učenik će odrediti svoju dužinu zaleta sa sedam ili devet dvokoraka.

Startom i progresivnim ubrzanjem, naskok i odskok sa daske, let “uvinućem”,  mek doskok.
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.