vežba pripreme opružača nogu u sva tri zgloba i rada ruku
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA:

DEČJI POSKOCI: Suprotna ruka, suprotna noga u zamahu