Vežba 7
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA: 

 Za ovu vežbu mogu da se koriste dve stare školske klupe prekrivene strunjačom (dva radna mesta). Obrattiti pažnju da vežbač uzima palicu tek kada mu partner sedne na potkolenice i tako fiksira trup. Po završetku vežbe partner sasedne sa potkolenica tek kada vežbač pusti palicu i osloni se rukama na tlo