Vežba 2
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA: 

Za ovu vežbu treba obezbediti dva ista radna mesta tako da se kod promene uloga u paru oba para pomeraju za jedno mesto (prvi par na istu vežbu, a drugi par na vežbu 3)