Vežba 10
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA: 

Obratiti pažnju da se vežba može izvoditi na tri nivoa težine (na kosoj klupi, na odskočnoj dasci i na ravnoj strunjači) pri tom voditi računa da se ne grče laktovi i da se noge podižu samo do vertikale (može partner da palicom ograniči ovo kretanje)