Vežba 1
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA: 

Vežba se izvodi diferencirano: na kosoj klupi sa palocom, bez palice, na ravnoj površini sa i bez palice, rukama pored tela