Vežba 1
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
• Na kosoj klupi sa palIcom
• Bez palice
• Na ravnoj površini sa i bez palice
• Rukama pored tela
NAPOMENA: 

Vežba se izvodi diferencirano: