Pripremne vežbe za obuku tehnike skoka uvis “flop”
 
II OSNOVNE VEŽBE OBUKE 
SKOKA UVIS TEHNIKA “FLOP” 

TEHNIKA TRČANJA
 U ZALETU I POVEZIVANJE SA ODSKOKOM
I UVOĐENJE UČENIKA U RAD
Aktuelnim nastavnim Planom i programom za osnovnu i srednju školu, 
tehnika “Flop” ili “Leđna tehnika” preporučuje se školama koje se opremljene 
potrebnim spravama i rekvizitima, ali određene pripremne vežbe mogu da se 
uključe i u opšti program ako škola raspolaže osnovnim gimnastičkim spravama
Trčanje po kružnici 
uz nagib tela prema centru
Iz skipa prelaz u trčanje i odskok na loptu 
iz trećeg koraka
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
VEŽBE NA RIPSTOLU
VEŽBE U STOJEĆEM STAVU
Usvajanje tehnike skoka uvis zavisi od stanja fizičkih sposobnosti i pravilne tehnike trčanja, te se, s tim u vezi, u toku učenja same tehnike moraju uključiti i  vežbe za rešavanje ovih zadataka prikazanih na prethodnoj prezentaciji pod nazivom Čas tehnike trčanja, prvi i drugi deo i prezentaciji Metodološki pristup individualne fizičke pripreme učenika, kao i tri naredna slajda.
TEHNIKA PRELAZA PREKO LETVE
VEŽBE ZA PRELAZ PREKO LETVE
III METODIČKE NAPOMENE
Vijugavo trčanje između stalaka i sa povećavanjem lukova
Ponoviti skok “makazice”
Ista vežba samo na povišeno doskoćište i 
 prizemljenje završiti na noge pa na glutealni 
 deo tela
Ista vežba samo prizemljenje završiti 
 okomito u odnosu na pravac letve
Iz lučnog zaleta izvesti istu vežbu
PRIPREMNE VEŽBE:
Vežbe za položaj “mosta”
Stati ispred kozlića (iza kozlića naslagane strunjače do visine kozlića), popeti se na njega do seda i pustiti se kroz pad nazad 
u kolut nazad
Iz mesta, leđima okrenut prema doskočištu, izvesti sunožni skok unazad i završiti na torakalni deo leđa
• Ista vežba ali skok preko lastiša
• Ista vežba iz iskoraka (jednog koraka), 
 koso postavljen u odnosu na letvu
• Ista vežba sa tri koraka lučnog zaleta:
Postavljanja odskočne noge, obe ruke se nalaze ispred frontalne ravni

  Upoznati učenike o strukturi “Leđne“ tehnike skoka uvis u celini i u tu svrhu obezbediti projekciju filma, crteže i konturograme koji trebaju stalno biti aranžirani uz radna mesta kako bi se kod učenika formirala jasna predstava o zadacima koje treba da savladavaju. 

  Složenost ove tehnike i nedostatak potrebnih sprava i rekvizita da bi se ona savadala u celini su teškoće na koje nastavnik nailzi i zbog čega odustaje od bilo kakve obuke, ali je u većini škola moguće da se osnovi tehnike savladaju na nivou predloženih vežbi s’ obzirom na njihov značaj za usavršavanje koordinacije, mišićno-zglobne osetljivosti i ovladavanje motoričkim ponašanjem u prostoru.
 
  Ukoliko škola ima potrebne uslove za obuku tehnike u celini, trebalo bi to   
    omogućiti talentovanijim učenicima, a posebno obratiti pažnju merenju 
    zaleta, što u kompleksu predloženih vežbi nije obuhvaćeno.
Niski skip
Poluniski skip
Visoki skip
Tehnika skoka uvis “Flop” tehnika
NEKE VEŽBE ZA USAVRŠAVANJE TEHNIKE TRČANJA
VEŽBE U PARTERU