SKOK UDALJ
 


U paru: Iz visa, licem ka ripstolu, savijenih potkolenica, partner sa leve strane, levom  rukom, na boku, pažljivo potiskuje i odvaja od ripstola, desnom rukom pridržava potkolenice.
VEŽBE NA RIPSTOLU

DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2017.