VEŽBE NA RIPSTOLU
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.


U PARU: 

Iz visa, licem ka ripstolu, savijenih potkolenica, partner sa leve strane, levom  rukom, na boku,
 pažljivo ih potiskuje i odvaja od ripstola, desnom rukom pridržava potkolenice.