PREKAKANJE VIJAČE U KRETANJU I U MESTU SUNOŽNIM SKOKOVIMA
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.

NAPOMENA: 

Preskakanje vijače u kretanju i u mestu sunožnim poskocima 
                     U mestu sunožni skokovi preko medicinki