pogled na organizaciju glavnog dela časa 
-tehnička priprema-
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.