video galerija
 
Stranica Video galerije posvećena je operativnom prikazu časova sa primenom sledećih mera za usavršavanje metodološke osnove vaspitno - obrazovnog rada na času

Promovisanje časa kao didaktičke celine,što znači osloboditi se od didaktičkog formalizma u struktuiranju četvorodelne podele časa u pravcu funkcionalne povezanosti sadržaja svih njegovih delova u odnosu na glavu temu, koji bi se tako realizovali kao kontinuirani proces u više uzastopnih časova

Izbor vežbi sa vodećom ulogom u formiranju motornog zadatka tako što vežbe za pojedine delove časa treba da poseduju određen transformacijski kapacitet - vežbe istorodnih elemenata sa glavnom temom, odnosno da se svaka prethodna vežba u metodskom postupku obuke nadovezuje sa narednom, kako u toku jednog časa, tako i više uzatopnih.Naravno da je izbor ovakvih vežbi i najteži i najogovorniji deo planiranja i zahteva dobro poznavanje biomehaničke strukture glavne teme i zakonotosti koji vladaju tim kretanjem, kako bi se prepoznala njihova ukupna obrazovna vrednost. 

Pravovremeni izbor oblika i metoda rada, odnosno, pitanje koje se, s tim u vezi postavlja, je pravovremenost primene jedno do osnovnih organizacionih oblika rada - frontalni, grupni, individualni - dakle, u planiranju jedne programske celine - teme - treba planirati koji je od organizacionih oblika rada najefikasnije s obzirom na složenost motornog zadatka koji se uvežbava, dinamiku njegove realizacije, prostrone uslove, opremljenost, sastav odeljenja i druge elemene koji bi bili značajni u konktretnoj situaciji.

Izbor metodskih postupaka obučavanja, je značajno sa stanovišta zahteva intenzivno organizovane nastave - analitički, sintetički, kombinovani, odnosno, s obzirom na faze formiranja motoričkog stereotipa do koje mere treba primeniti pojedine. Dosadašnja saznanja daju blagu prednost sintetičkom postuku pošto analitički podrazumeva raščlanjavanje nekog složenog motornog zadatka i ako se duže uvežbavaju samo delovi glavnog zadatka, čak pod pretpostavkom da su to vežbe mehanički istorodne sa glavnim zadatkom, mogu da se ti delovi formiraju kao posebni stereotipi, koji se kasnije teže sintetizuju.

Diferencirani pristup izbora nivoa složenosti nastavne teme u pojedinim fazama uvežbavanja uzimaju u obzir Individualne razlike među učenicima koje zapravo predstavljaju kriteriju kada se planira prag optimaliteta postavljenih zadataka, što je značajno za ukupne efekte procesa obučavanja i usvajanja motornog zadatka.

Korišćenje savremene informatičke tehnologije; podrazumeva planiranje savremenih tehničkih sredstava kojima se značajno doprinosi organizaciji rada, vizualizaciji, praćenju efekata rada i samokontroli učenika.

  DIDAKTIČKA STRUKTURA ČASOVA 
(u video zapisu u prvom serijalu prikazana su prva dva dela časa)

          

Svi video zapisi su, po oblastima kojima se bave, podeljeni u sekcije. U svakoj sekciji nalaze se video zapisi sa kratkim opisima vežbi koje su na istima prikazane.
Pregledanje svih video zapisa možete početi klikom na link SEKCIJE  
Sekcije.htmlshapeimage_2_link_0

DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2017.