LAGANO TRČANJE PREKO PREPONICA (DEVOJČICE)
 

NAPOMENA: 

Dalje usavršavanje tehnike trčanja - “preklapanje programa“. 

Dva naskoka i saskoka bočno na i sa klupe. Na kraju klupe odskok i let sa markiranjem tehnike ''Uvinuće'', meki doskok. (Napomena: dalje usavršavanje eksplozivne snage donjih ekstremiteta i priprema u fazi leta)

U povratku u hodu dva bočna zamaha unapred, duboki preklon, dva bočna zamaha unazad, mali zaklon sa zanožno savijenom potkolenicom – (Napomena: ''markiranje'' faze leta).
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.