ČAS BACANJA KUGLE-2.DEO
 

GRUPNI OBLIK RADA

PRVA GRUPA
Uvežbavanje faze maksimalnog naprezanja


     

Slajd 38
III TEHNIČKA PRIPREMA
(Obuka i uvežbavanje glavnog zadatka)

CILJ:
 • Uvežbavanje faze “maksimalnog naprezanja” iz kruga na košarkaškom terenu

• Priprema “klizajućeg koraka”     
         
• Usavršavanjefizičkih sposobnosti
Bacanje kugle “LEĐNA TEHNIKA”
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
PROGRAMSKI SADRŽAJ:
Redni broj realizacije: 4. od planiranih 6 časova
Redni broj u godišnjem ciklusu: 16

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:
III Tehnička priprema
 IV Pedagoške i didaktičko-metodičke napomene
PRIKAZ LEĐNE TEHNIKE PUTEM POSTERA I KONTUROGRAMA SA FAZAMA 
TEHNIKE BACANJA KUGLE
Aranžirani poster treba postaviti tako da se, uz usmeno objašnjenje nastavnika, tokom svih časova obučavanja i uvežbavanje, pažnja učenika usmerava na osnovne karakteristike prikazane tehnike


DRUGA GRUPA
Uvežbavanje pripremne faze i “klizajućeg koraka”
KONTUROGRAM PRIPREMNE FAZE KLIZAJUĆEG KORAKA


TREĆA GRUPA
PRIKAZ GLAVNOG DELA ČASA U CELINI


IV PEDAGOŠKE I DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE
OCENA RADA NA ČASU I NAJAVA NAREDNIH ZADATAKA

PROTRČAVANJE ISPOD VELIKE VIJAČE KOJA SE OKREĆE
NA DVA RADNA MESTA ISTA VEŽBA KAO PRETHODNA, ILI JEDNA IZ SPECIFICNE PRIPREME
IZMEĐU STALKA ZA SKOK UVIS PRIČVRŠĆEN JE LASTIŠ, VEŽBAČI SU U KOLONI IZA KRUGA:

PRVI VEŽBAČ ULAZI U KRUG BLIŽE PREDNJEM LUKU KRUGA I IZ PARALELNOG STAVA, ZAKORAKOM DESNOM NOGOM I MALOG PRETKLONA TELA, OPRUŽANJEM NOGU IZBACI MEDICINKU PREKO LASTIŠA
KONTUROGRAM FAZE MAKSIMALNOG NAPREZANJA
VEŽBAČI SU NA RIPSTOLU I U PARU:
UVEŽBAVANJE “KLIZANJA” IZ POLOŽAJA “VAGE”SKUPITI SE I IZVESTI BRZI I NISKI POSKOK U OBLIKU KLIZANJA I BRZO POSTAVLJANJE STAJNE NOGE
PROGRAM JE PRIKAZAN U SEKCIJI 
“OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU”