ČAS BACANJA KUGLE
 
II SPECIFIČNA PRIPREMA

CILJ:       
• Priprema za fazu maksimalnog napora

ZADATAK:  

RAZNOVRSNE VEŽBE:

• Bacanje medicinki
I UVOĐENJE UČENIKA U RAD 
CILJ:
 • Organizaciona, fiziološka i emotivna priprema učenika; 
 (poskoci, skokovi, vežbe trčanja sa vijačom i preponicama

 ZADATAK:
• Vežbe oblikovanja, za obradu mišića nogu, trupa, ruku i ramenog pojasa sa vijačom 
i medicinkama        
• Dalje usavršaanje tehnike trčanja (“preklapanje programa”)
 • Vežbe oblikovanja sa medicinkom i vijačom
Bacanje kugle “LEĐNA TEHNIKA”
Preskaknje vijače u kretanju i u mestu sunožnim skokovima.
Trčanje preko poređanih vijača i preponica na bočnim linijama košarkaškog terena
Vežbe oblikovanja sa medicinkama i vijačama
Vežbe izbačaja medicinke na razne načine
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NA SVAKOM ČASU BACANJA KUGLE TREBA ARANŽIRATI POSTER SA KONTUROGRAMOM TEHNIKE TAKO DA UČENICIMA BUDE VIDLJIV, A TOKOM ČASA UKAZIVATI NA ZNAČAJ SVAKE PRIMENJENE VEŽBE OBUČAVANJA I UVEŽBAVANJA ZA USVAJANJE POJEDINIH FAZA TEHNIKE
PROGRAMSKI SADRŽAJ:
Redni broj realizacije: 4. od planiranih 6 časova
Redni broj u godišnjem ciklusu: 24

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:
I Uvođenje učenika u rad
 II Specifička priprema
PRIKAZ LEĐNE TEHNIKE PUTEM POSTERA KONTUROGRAMA SA FAZAMA 
TEHNIKE BACANJA KUGLE