video galerija

 

BACANJE KUGLE “LEĐNA TEHNIKA”

PRIKAZ LEĐNE TEHNIKE PUTEM POSTERA

Preskaknje vijače u kretanju i u mestu sunožnim skokovima.

                 

Trčanje preko poređanih vijača i preponica na bočnim linijama košarkaškog terena               

Vežbe oblikovanja sa medicinkama i vijačama

Vežbe izbačaja medicinke na razne načine

ČAS BACANJA KUGLE

DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2017.

PROGRAMSKI SADRŽAJ:
Redni broj realizacije: 4. od planiranih 6 časova
Redni broj u godišnjem ciklusu: 24

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:
I Uvođenje učenika u rad
 II Specifička priprema

I UVOĐENJE UČENIKA U RAD

CILJ:      • Organizaciona, fiziološka i emotivna priprema učenika; 
           (poskoci, skokovi, vežbe trčanja sa vijačom i preponicama

ZADATAK: • Vežbe oblikovanja, za obradu mišića nogu, trupa, ruku i ramenog pojasa 
            sa vijačom i medicinkama

          • Dalje usavršaanje tehnike trčanja (“preklapanje programa”)

	        • Vežbe oblikovanja sa medicinkom i vijačom

II SPECIFIČNA PRIPREMA

CILJ:      • Priprema za fazu maksimalnog napora

ZADATAK: • Raznovrsne vežbe:

        Bacanje medicinki